JoelNews interview
JoelNews interview

JoelNews interview

Today JoelNews published an interview with us. For all Dutch readers: here it is.

Mark de Boer over leiderschap nieuwe-stijl

Wie scherp op de bal wil spelen, moet blijven vernieuwen. Voor Agapè Europa betekende dit het afgelopen jaar een wisseling in leiderschap in 7 van de 14 landen, met een verjonging van gemiddeld 15 jaar. In Nederland treden per 1 januari begin-dertigers Mark en Mira de Boer aan als ‘directeursechtpaar’. Joel News interviewde Mark en vroeg hem in welke opzichten het leiderschap van de dertigers verschilt van dat van de vijftigers. Welke veranderingen kunnen we in evangelisch Nederland verwachten?

JN: Waarom is de keuze eigenlijk op jou en Mira gevallen?

MdB: Dat is een lastige vraag om zelf te beantwoorden. Je wordt op een gegeven moment (h)erkend in je rol, hartsgesteldheid, kwaliteiten, betrokkenheid bij de missie e.d. We zijn enerzijds, hoewel we relatief kort bij Agapè zijn, goed genoeg ingevoerd in de processen, anderzijds kort genoeg bij de organisatie om noodzakelijke vernieuwing te brengen. Er zijn overigens ook genoeg redenen waarom we het niet zouden moeten doen of kunnen. We hebben bijvoorbeeld weinig leidinggevende ervaring in grote organisaties.

JN: Hoe kijk je terug op de leiderschapsstrubbelingen bij Agapè, waar zit de organisatie nu vergeleken bij twee jaar terug?

MdB: De leiderschapsstrubbelingen hebben veel zaken die over een langere periode scheef zijn gegroeid aan het licht gebracht. Daardoor werden we gedwongen om opnieuw naar onszelf te kijken: wie zijn we, wat doen we, wat is onze roeping, wat is onze bijdrage in het Koninkrijk van God? Een proces dat niet leuk, maar wel goed was. Ik durf niet te zeggen dat het allemaal had moeten gaan zoals het gegaan is, maar ik zie wel dat alle fasen in dat proces een functie hebben gehad in het totale herstel. Onze roeping als organisatie is om mensen te winnen voor Christus, op te bouwen en weer uit te zenden. We willen een evangeliserende beweging zijn en daar andere christenen in meenemen en trainen.

JN: Hoe geef je als relatief jonge leiders richting aan een gevestigde organisatie? Hoe balanceer je de noodzaak van vernieuwing met gevestigde belangen en patronen?

MdB: Dat zal zich nog moeten bewijzen. Mira en ik hebben ons onlangs opnieuw verdiept in de historie van Agapè, en daaruit blijkt dat we mogen voortbouwen op een rijke zegen van God. Waardering voor waar Agapè vandaan komt, en tegeljkertijd visie voor waar we naartoe gaan. We zoeken naar het DNA van de beweging, dat op een dieper niveau ligt dan activiteiten. Vanuit dat DNA, of competenties, of kernkwaliteiten, kun je dan vernieuwende vormen gaan zoeken. Ik zie het beslist niet als een handicap dat we al 35 jaar bestaan. In Jesaja 58 wordt gesproken over een ‘herbouwer van straten’ en ‘hersteller van bressen’. Daarin komt de waarde van wat er al is goed naar voren, maar er komt wel echte vernieuwing bij.

JN: Waarin is jullie leiderschap anders dan dat van de vijftigers? Welke accenten leg je anders en hoe vertaalt zich dat in de cultuur van de organisatie?

MdB: Ik zie dat ons leiderschap op veel terreinen anders is. Soms gaat het om accentverschillen, soms om een fundamenteel andere aanpak. Overigens zonder waarde-oordeel: die accenten en andere aanpak zijn niet beter of slechter, maar wel anders omdat het moet aansluiten bij wat NU nodig is. Enkele van die verschuivingen zijn:

Van OPDRACHT naar PASSIE
Agapè werkt in grote lijnen nog steeds vanuit verantwoordelijkheidsgevoel: we hebben een roeping en die moeten we uitvoeren, of we dat nu leuk vinden of niet. Dat past bij een voorbije tijd die hier en daar misschien nog in de kerk geldt, maar niet meer in de 21e-eeuwse maatschappij. Tussen ‘opdracht’ en ‘passie’ zou je nog een fase kunnen denken, namelijk die van ‘uitdaging’, een kreet die goed past bij de jaren negentig – uitdagingen zoeken om jezelf te ontwikkelen en verder te brengen. Het huidige paradigma is echter ‘passie’ – de motivatie voor wat je doet komt voort uit je passie: volg je hart, doe dat wat bij jezelf past, stap uit de ratrace en zoek echte zingeving.

Van LOYALITEIT naar OVERTUIGING
Dit punt hangt samen met het vorige: ik zie veel medewerkers werken uit loyaliteit – ze doen dingen omdat de organisatie dat van hen vraagt. Dat is op zich geen slechte eigenschap, trouw is bijbels gezien een deugd, maar op lange termijn zul je moeten werken uit eigen overtuiging, omdat je zelf gelooft in wat je doet.

Van PROGRAMMA’S naar PERSONEN
Onze bediening heeft zich lang gekenmerkt door het lanceren van programma’s en het onderhouden van activiteiten. Uiteindelijk gaat het echter om het winnen, opbouwen en uitzenden van mensen. Scherp gezegd: God is niet geïnteresseerd in onze programma’s of activiteiten, maar in onszelf als mensen en in de mensen waarin wij mogen investeren.

Van EIGEN KONINKRIJK naar GODS KONINKRIJK
We willen geen eigenwijze, betweterige club zijn die uiteindelijk niet waarmaakt wat ze zegt. We willen het Koninkrijk van God dienen, en niets anders. Daarbij past een respectvolle houding naar anderen toe. We maken dus een omslag van het bouwen aan onze eigen bediening naar het meewerken aan God’s grotere bediening.

Van EXCLUSIEF naar INCLUSIEF
Agapè is geen kerkgenootschap, maar maakt als beweging wel volledig deel uit van het Lichaam van Christus – de Kerk in de brede zin van het woord. Vanuit deze optiek is er volgens mij geen sprake van zogenaamde ‘onbetaalde rekeningen van de kerk’ die door ‘parakerkelijke organisaties’ worden vereffend, maar van een volwaardige eigen bijdrage in het Koninkrijk. Regelmatig worden we geconfronteerd met dit denken; daarom wil ik het benoemen, zodat we ons vrij(moedig) kunnen bewegen, ook als we bijvoorbeeld de noodzaak zien van het starten van nieuwe gemeenten (bijvoorbeeld in de studentenwereld). Ik vraag me ook af of wij onszelf wel willen blijven profileren als ‘interkerkelijk’, er is tenslotte maar één Gemeente.

Van VOORZICHTIG naar PRIKKELEND
De oprechte wens om wijsheid te zoeken in het omgaan met kerken en groeperingen van allerlei pluimage lijkt soms door te schieten in een benadering waarbij bepaalde onderwerpen onbespreekbaar lijken te zijn. Om de kerken goed te kunnen dienen moeten we hen niet naar de mond praten, en ook geen conservatieve houding aannemen. We moeten ons weliswaar als een kameleon kunnen aanpassen aan de situatie en omgeving, maar dan wel als één die groen is als de omgeving rood is! Vrijmoedig en prikkelend in wat we doen mét wijsheid en respect.

JN: Wat is je visie voor de komende jaren en wat moet daarvoor veranderen?

MdB: Mijn visie is dat iedereen in Nederland iemand kent die Jezus daadwerkelijk volgt. Daar moeten dus nog heel wat mensen Jezus voor leren kennen… en dan vooral de maatschappelijke leiders. Zonder visie verwildert het volk (Spr. 11:14), dus zonder leiders die Jezus volgen komt het nooit goed. Dat blijkt ook uit de praktijk in Centraal-Amerika, waar de meeste mensen gelovig zijn, maar tegelijkertijd een enorm moreel verval zichtbaar is. Volgens een Agapè-leider daar hangt dit samen met het feit dat de maatschappelijke leiders niet bereikt zijn met het evangelie. Discipelen maken en het beïnvloeden van de beinvloeders in diverse sectoren van de maatschappij is dus cruciaal.

JN: Hoe zie je de situatie van de kerk in Nederland? Geef eens een snelle sterkte/zwakte-analyse, en wat kan Agape daaraan bijdragen?

MdB: Dit is een tricky vraag… ik ben erg hoopvol gestemd. Niet over het instituut kerk, daar heb ik niet zo’n mening over, omdat het beeld wat dat betreft erg divers is. Maar ik zie Gods Geest wel werkzaam op verschillende manieren, in allerlei tradities – EW in de PKN, missionaire gerichtheid in de gereformeerde kerken, charismatische vernieuwing in de katholieke kerk, duizenden jongeren bij Soul Survivor, etc. Ik zie ook een groeiende creativiteit in het zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn, niet meer beperkt tot kerkgenootschappen. Maar door dat alles heen zie ik ook de noodzaak van een verdere diepe worteling in Woord en Geest, in genade, in Jezus zelf.

Er lijken duizenden jongeren klaar te staan om radicale keuzes te maken, maar weten ze ook waar ze voor kiezen? In voorgaande generaties was het bekende statement: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig… nu lijkt het soms wel: er zijn arbeiders genoeg, maar zijn ze opgewassen voor de taak? Daar ben ik trouwens niet negatief over, het is een geweldige uitdaging om jongeren te helpen door hen te discipelen, te trainen, verder te brengen.

Overigens is het ook geen nieuws dat de maatschappelijke ontwikkelingen enorme kansen geven aan de kerk om dat zout en licht te zijn waar Jezus het over heeft. De grote-steden-problematiek maakt praktische dienstbaarheid heel waardevol, en dan heb je het minder over verkondigen en meer over ‘incarneren’ – de handen en voeten van van de mens Jezus zijn. Maar de 21e-eeuwse (postmoderne) mentaliteit biedt ook tal van kansen om over de god Jezus te praten.

Een tijdje geleden hoorde ik een mooie vergelijking: oudere generaties hebben nog steeds het idee dat ze het fort (de kerk) moeten verdedigen, terwijl jongere generaties er op uittrekken om land te veroveren. De bijdrage van Agapè zie ik vooral in het vrijmoedig naar buiten treden. We zijn bezig met een herstart in het studentenwerk, en ik merk dat we echt iets kunnen toevoegen door onze aanpak om ‘gewoon’ naar de universiteiten te gaan en met studenten over Jezus te praten. Agapè is altijd goed geweest in het focussen op de Grote Opdracht, en dat is iets waar we ook anderen mee kunnen helpen.

JN: Wat hoop/verwacht je dat God de komende jaren in Europa gaat doen?

MdB: Het lijkt erop (maar mijn waarneming is uiteraard beperkt) dat Europa weer op Gods agenda staat… er is in ieder geval van alles in beweging. Onze Britse collega’s zien hun studentenwerk explosief groeien, in Zwitserland is de eenheid onder christenen enorm toegenomen, en in Italië zijn afgelopen zomer 33 jongeren tot geloof gekomen tijdens een Agapè-outreach, iets wat absoluut uniek is voor Italië. Onze Europese moederbeweging heeft als slogan ‘The time has come’ – en dat is blijkbaar het gevoel dat leeft. Ik hoop dus dat mijn waarnemingen kloppen, dat er ook een grote beweging van Gods Geest zichtbaar wordt in Europa. En als dat zo is, dan weet ik ook dat er voor Nederland een belangrijke rol is weggelegd als zendingsbasis!

Wil je reageren op dit interview? Mail naar info@joelnews.org

Bron: Joel News

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.